BLOCK REPORTS PENDENTS DE PROCESSAR:

?? Informació al respecte de la gestió de perfils reportats:

  • ? El tweets reportats que ja existeixen a la BD (amb mateix tweetID) es tracten com a duplicats i no s'afegeixen (es descarten sense notificar).
  • ? Al llistat d'aquesta pàgina només es mostren el reports dels perfils que encara no han sigut blocats a cap llista. Si la taula de la DB amb els perfils blocats s'actualitza, la llista de reports deixa de mostrar els reports d'aquest perfil (la taula s'actualitza cada cop que es refresca la pàgina, però només es pot fer 15 vegades durant una finestra de 15 minuts per limitacions de la API Standard de Twitter

Last Updated: timestamp | API Status ->